Demo2 first Demo2 second Demo2 third
 
 


CABINETELE DE AVOCAT ASOCIATE GABOR & GABOR
ofera clientilor o vasta paleta de servicii juridice. Astfel, oferim servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica in urmatoarele probleme:

DREPT CIVIL

- Elaborarea si urmarirea derularii contractelor civile de vanzare-cumparare, de schimb, de donatie, de inchiriere, de arendare, de mandat, de tranzactie, de imprumut etc. care au ca obiect bunuri mobile si imobile;

- Operatiuni de intabulare si alte operatiuni de carte funciara, de verificare a titlurilor de proprietate precum si orice alte activitati de consultanta juridica in materie imobiliara;

- Asistenta in vederea obtinerii avizelor si autorizatiilor de constructie sau amenajari imobiliare; recuperarilor imobiliare;

- Asistenta juridica si reprezentare in procedurile contencioase si necontencioase in materie civila.

- Elaborarea, asistenta la negocieri precum si urmarirea derularii contractelor comerciale de vanzare-cumparare, de distributie, de agent, de comision, de consignatie, de licenta, de leasing, de franchising, de carte de credit, de factoring, de imprumut etc.;

- Operatiuni de infiintare si modificare a societatilor comerciale;

- Asistenta juridica pentru participarea la licitatii; in vederea obtinerii de avize, autorizatii, licente sau acreditari necesare functionarii persoanelor juridice romane si straine;

- Asistenta juridica in vederea obtinerii liniilor de finantare;

- Asistenta juridica (si reprezentare) in litigiile izvorate din raporturi juridice comerciale;

- Asistenta juridica permanenta si punctuala societatilor comerciale pentru reglementarea raporturilor juridice de natura comerciala;

- Asistenta juridica in legatura cu fuziunea, dizolvarea sau falimentul societatilor comerciale;

- Asistenta juridica asigurata investitorilor interesati sa cumpere actiuni la societatile comerciale cu capital de stat aflate in procesul de privatizare;

- Asistenta juridica in vederea incheierii de contracte comerciale internationale, precum si formularea de opinii de specialitate in legatura cu incidenta legii romane asupra executarii acestor contracte;